key2B s.r.o.

návrh stratégií mediálnej komunikácie: komunikačných kanálov podľa cieľových skupín, tém, vyhľadávanie a tvorba príležitostí pre pozitívnu publicitu, produktové (služby) i osobnostné PR, riadenie vzťahov s médiami, full servis - tlačové správy, tlačové konferencie, neformálne stretnutia s novinármi, mediálne tréningy pre vybraných predstaviteľov spoločnosti, mediálne analýzy spoločnosti a konkurencie, komunikácia dopravnej akcie Jablko-Citrón, krízová komunikácia

návrh stratégie a vypracovanie PR kampane: séria 28 success stories o klientoch banky a ich presadenie v médiách; teambuildingové aktivity s novinármi; pracovné raňajky; press trip a komunikácia účasti banky na podujatí Radničkine trhy; monitoring tlače a analýza výstupov na tém financovanie nehnuteľností

návrh stratégie a tlačová konferencia pri príležitosti vstupu banky na trh, PR poradenstvo, komerčné PR, pracovné raňajky na vybrané témy

marketing a PR poradenstvo, komunikačné koncepcie, mediarelations a mediaspinning

konzultácie, PR kampaň na tému zatepľovanie, media spinning, vyhľadávanie a tvorba príležitostí pre pozitívnu publicitu, produktové i osobnostné PR, riadenie vzťahov s médiami, tlačové správy a podklady pre konkrétne médiá, komerčné PR

tvorba koncepcie a vydávanie regionálneho, multilinguálneho časopisu pre zamestnancov Holcim Journal (jazykové mutácie: EN, CZ, SK, H, A); mediálna kampaň, PR poradenstvo, tlačové konferencie, media relations & spinning, textové riešenia pre letáky, produktové brožúry; profilová brožúra spoločnosti

komunikácia projektov Vinohradis (rezidenčný komplex) a Jarošova (administratívny komplex) – konzultácie a poradenstvo, krízová komunikácia, tvorba textov pre POS materiály, direct mail, komunikácia s klientmi zákazníka, vyhľadávanie príležitostí pozitívnej publicity, budovanie imidžu, príprava materiálov šitých na mieru vybraných médií, tlačové konferencie, neformálne stretnutia s predstaviteľmi médií, komerčné PR

medializácia rezidenčného projektu III Veže a developera, ako aj ďalších jeho aktivít, PR poradenstvo, media relations, vyhľadávanie príležitostí pozitívnej publicity, tlačový servis a media spinning, návrh mediaplánov, krízová komunikácia, komerčné PR, nákup a monitoring médií

návrh a realizácia kompletnej komunikačnej stratégie rezidenčného projektu Pod vŕškami - textové i grafické spracovanie DM, letákov, realizácia online kampaní (vrátane sociálnych sietí), outdoorovej reklamy, rozhlasových spotov, komunikácia developera a projektov spoločnosti prostredníctvom PR, strategické poradenstvo, krízová komunikácia, vyhľadávanie príležitostí pozitívnej publicity, budovanie imidžu, monitoring médií, tlačový servis

návrh a realizácia komunikačnej kampane administratívnej budovy – refresh loga, vytvorenie dizajn manuálu, textové i grafické spracovanie, tlač foldrov, tvorba nového webu projektu (grafika, programovanie a text), SEO analýzy, online kampane, komunikácia na sociálnej sieti, tvorba POS materiálov, elektronického newslettru, PR, organizácia stretnutí agentov

návrh a realizácia komunikačnej stratégie pre zastúpenia spoločnosti v ČR a SR: pravidelné textové a grafické spracovanie elektronického newslettru, komunikácia developera a projektov spoločnosti prostredníctvom PR, strategické poradenstvo, krízová komunikácia, monitoring médií, tlačový servis, distribúcia tlačových informácií aj zahraničným médiám (rumunský, nemecký trh a international), nákup médií, advertoriály

textové a grafické spracovanie brožúry spoločnosti

media relations & spinning (tvorba a umiestňovanie prípadových štúdií interiérového architekta)

media relations & spinning: mediálna komunikácia administratívneho projektu v Košiciach s ťažiskom na vyzdvihnutie benefitov zelených a modrých budov, certifikácií

media relations & spinning: komunikácia rezidenčného projektu Vienna Gate, vyhľadávanie a presadzovanie tém v jednotlivých fázach výstavby

media relations & spinning: komunikácia rezidenčného projektu 5element, PPC reklama a servis (realitné portály, vyhľadávače a sociálne siete)

návrh textov pre projektu Corvus resort a podpora v zahraničných médiách

marketingové a strategické poradenstvo, realizácia a PR podpora podujatí: konferencie Zahusťovanie, diskusných stretnutí na vybrané témy, séria interaktívnych workshopov Škola urbanizmu

štandardný servis PR agentúr – media relations & spinning, poradenstvo, organizácia podujatí pre médiá

návrh a realizácia stratégií mediálnej komunikácie – media relations & spinning (tvorba tém, produktové a osobnostné PR ), štandardný full servis PR agentúr, neformálne stretnutia s vybranými médiami, textová a grafická príprava výročnej správy, advertoriály (text, grafika, nákup priestoru)

návrh a realizácia komunikačnej stratégie: dotvorenie dizajn manuálu booutique hotela o logá pre reštauráciu Rhapsody a kaviareň Tulip Café, tvorba vizuálnej identity hotela: textové i grafické spracovanie brožúr, POS materiálov, foldrov, jedálnych a nápojových lístkov, označenia budovy, reklama, PR – komunikácia projektu a developera: vyhľadávanie tém pozitívnej publicity, tlačová konferencia pri príležitosti otvorenia boutique hotela, reštaurácie a kaviarne, komerčné PR, monitoring médií

sales promotion – príprava a distribúcia elektronického newslettra so spätnou väzbou a analýzou

návrh koncepcie a realizácia mediálnej kampane, poradenstvo, tlačové konferencie a stým súvisiaci servis, media relations & spnning, mediálna analýza, organizácia seminárov, lektorská činnosť v odbore marketing

tlačová konferencia a s tým súvisiaci full servis

Demmis Roussos – PR servis, tlačová konferencia pre akreditovaných novinárov

Európska štafeta – návrh projektu, koncepcie a realizácia mediálnej kampane s ťažiskom na regionálne médiá, media spinning, media relations, oficiálny komunikátor podujatia, mediálna analýza

Open air opera Carmina Burana – PR servis, tlačová konferencia pre akreditovaných novinárov

Festival národnostných menšín

konzultácie a poradenstvo pre spoločnosti skupiny, komunikácia rezidenčného projektu DORNYK, krízová komunikácia, tvorba textov pre online komunikáciu spoločností skupiny, štandardný servis PR agentúr, media relations a spinning, monitoring médií.